BK - GS : Bimbel Kita Go Smart

BK - GS : Bimbel Kita Go Smart


Logo ini digunakan untuk Bimbel  dengan nama bimbel 
BK - GS
Bimbel Kita Go SMART

Logo ini terinspirasi dari sebuah buku dan orang yang bahagia. 
Dengan makna setelah mengikuti bimbel / belajar di bimbel BK - GS mereka akan paham dengan materi dan merdekat.